Bouwen aan de toekomst van morgen

Wil jij bouwen aan de toekomst van morgen en heb je een visie over hoe dit er volgens jou uit moet gaat zien? Dan ben jij wellicht geschikt als stedenbouwkundige! Waar houdt een bouwkundig expert zich eigenlijk mee bezig? Wat zijn de uitdagingen van morgen en welke noodzaak speelt hierbij een rol? Dat lees je in deze blog.

De uitdagingen van morgen

Verschillende trends houden de woningbouw in Nederland bezig. Klimaatverandering zorgt ervoor dat de bouwsector innovatief moet bouwen om energieneutraal huishoudens te creëren. De verstedelijking, ook wel urbanisatie genoemd, draagt bij aan de woningnood in de drukkere steden. Veel mensen trekken sinds de eeuwwisseling steeds meer naar de grote steden voor werk, opleiding of nieuwe kansen. Deze verstedelijking heeft ook een keerzijde. In sommige gebieden dicht aan de grens krimpt de bevolking, omdat jongeren naar de grote steden vertrekken. Het is een uitdaging om duurzaam tegen deze enorme vraag op te bouwen.

De noodzaak van duurzame en innovatieve woningbouw

In veel delen van de wereld neemt de bevolking toe. Deze stijgende wereldbevolking zorgt voor een toenemende vraag naar woningen. Tegelijkertijd worden woningbouworganisaties geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering, zoals stijgende zeespiegels en extreme weersomstandigheden. Nederland is hier van oudsher voorloper op geweest door de watersnoodramp van 1953, maar kampt nu met wateroverlast in gebieden zoals Valkenburg en Maastricht. Als deze aanhoudende weersomstandigheden niet de kop in worden gedrukt, dient er rekening gehouden te worden met de openbare ruimte in deze gebieden.

Voordelen van duurzame woningbouw

Hoewel het verduurzamen van je woning een flinke investering kan zijn, zorgt het op de lange termijn er juist voor dat je geld bespaart. Ook is het mogelijk om subsidies aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp. De energierekening is voor veel mensen enorm aan het stijgen, wat niet goed doet voor de portemonnee. Vaak zijn duurzame woningen ook veel comfortabeler. Ze zijn goed geïsoleerd wat betekent dat het binnenklimaat in je woning altijd aangenaam is. Woningen die duurzaam zijn gebouwd zijn ook bestendiger tegen de extreme weersomstandigheden die in de vorige alinea benoemd zijn.

Het belang van een goede openbare ruimte

Voor zowel steden als dorpen is het belangrijk dat de leefbaarheid van de openbare ruimte goed wordt onderhouden en beheert. Duurzame woningbouw draagt niet alleen bij aan een fijne woonomgeving, maar ook aan de omgeving van anderen. Een goede openbare ruimte kent vele voordelen voor mens en milieu. Ook kan het bijdragen aan een stimulerende economie voor lokale ondernemers in een stad of dorp. Pleinen met volle terrassen of een bruisende binnenstad kan de sociale cohesie van mensen met verschillende achtergronden verbeteren. Zo trekken niet alle jongeren naar de grote steden, maar halen we het gevoel van de grote steden een beetje naar de grensgebieden.

Hoe kan jij bijdragen aan de toekomst van morgen?

Voor het behoud van prettige en goede planeet voor iedereen is het beheer en onderhoud van de openbare ruimte essentieel. Het beheer van de openbare ruimte kost een hoop kennis, vaardigheid en capaciteit. Een toekomst als bouwplantoetser kan bijdragen aan het beheren en onderhouden van deze openbare ruimte. Wil jij de stap zetten om bij te dragen aan een toekomst van morgen klik dan hier voor meer informatie!